SOFT-23

Campus Norrköping den 10-11 april 2001

Trygghet i förändring
genom förståelse och överblick

Professor John Edwards, internationellt välkänd forskare, föreläsare, författare och konsult från Auckland, Nya Zealand.
Dr Bo Ahrenfelt, läkare, psykiater och författare, leder Institutet för Liv & Arbete
Dr Roland Ekinge, utvecklingschef Whirlpool Sverige AB.
Civ. ing. Lars Taxén, Ericsson ERA
Docent Bengt Lennartsson, Campus Norrköping, Linköpings universitet.
Fil.lic. Tommy Wedlund, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

För mera information, välj:


[ Inbjudan | Organisation | Program | Kartor etc. | Talare | Anmälan ]

Seminariet arrangeras av
Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Campus Norrköping, Linköpings universitet,
tillsammans med:
Sveriges Verkstadsindustrier, VI, och Dataföreningen i Sverige, Östra kretsen.