(Ändrat 1999-04-29 kl 17.30/BLn)

Workshop om
Kreativt skapande i grupp:
kunskap, förmåga och lärande - motivation, engagemang och samverkan i ett industriellt perspektiv.

Arrangeras av
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus Norrköping,

i samarbete med
Konst och kommunikation, Malmö högskola.


Getå konferenshotell den 28-29 april 1999.

Hotellet har rabattavtal med Taxi 100 100 om transporter till/från centralstation och flygplats.


Syfte:

Tanken med denna workshop är att samla en heterogen grupp personer, som på olika sätt har erfarenheter och kunskaper relevanta för kreativt skapande i grupp.

Arbetsformen i Workshopen är densamma som ansatsen i forskningsprojektet NySum vid ITN: man samlar en grupp personer med olika bakgrund och i denna grupp utvecklas genom diskussion en gemensam förståelse för den givna frågeställningen. Förhoppningen är att denna gemensamma förståelse efter workshopen skall vara så tydlig i konturerna, att åtminstone en del av den existerar i var och en av oss. Kanske rent av att något av detta kan dokumenteras och förmedlas till andra.


Innehåll:


Deltagarlista:

med länkar till personliga hemsidor eller till "Alta Vista-akter":

Namn:(namn i fetstil
anger "resursperson")
Organisation: Hemsida:
(alt. Alta Vista-akt)
Anders-Petter Andersson KK, Malmö Högskola Egen hemsida
Jesper Andersson IDA, Linköpings universitet Egen hemsida
Thorbjörn Andresen (ej natt) Whirlpool Sverige AB  
Lennart Axelsson (ej natt) Nokia Satellite Systems AB  
Ingela Björck Inf.avd., Linköping univ. Annan hemsida
Louise Bonta ITUF, Campus Norrköping Vem är Louise?
Håkan Carlsson Whirlpool Sverige AB Vem är Håkan C?
Karl Dunér Kungl.Dramatiska Teatern Alta Vista-akt
Roland Ekinge Whirlpool Sverige AB  
Bernt Gustavsson (to fm) IPP, Linköpings universitet Alta Vista-lista
Barbara Hedlund ITN, Campus Norrköping  
Mats Idebro Whirlpool Sverige AB Vem är Mats I?
Mats Jideström (ej natt) Whirlpool Sverige AB  
Conny Johansson Whirlpool Sverige AB  
Bengt Lennartsson ITN, Campus Norrköping  
Hans Lindgren Whirlpool Sverige AB  
Hans Lundgren Musik, Linköpings universitet Egen hemsida
Jonas Löwgren KK, Malmö Högskola Egen hemsida
Jorma Mäkilä Whirlpool Sverige AB  
Kjell-Håkan Närfelt Telia Business Innovation AB  
Arne Otteblad NUTEK CV
Stig Ottosson tidigare Högskolan i Halmstad CV
Helena Rosander Johansson ITN, Campus Norrköping Egen hemsida
Carl-Henrik Svenstedt KK, Malmö Högskola Alta Vista-akt
Lars Taxén Ericsson Utvecklings AB Alta Vista-akt
Jerker Wilander (on em) Ericsson Research Alta Vista-akt
Peter Värbrand ITN, Campus Norrköping Egen hemsida

Program för workshop:

Onsdag 28 april 1999

Dagens Tema:
Motivation, engagemang och samverkan med krav på flexibilitet och effektivitet.

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.20 Inledning. Syfte med workshopen.
Roland Ekinge
13.20.13.45 Kort deltagarpresentation. (alla)
13.45-15.30 Teknisk utveckling, utformning och konstruktion
Jonas Löwgren introducerar och leder diskussionen
15.30-16.00 Paus för kaffe och te.
16.00-18.00 Kulturellt skapande, utformning och utförande.
Carl-Henrik Svenstedt introducerar och leder diskussionen
18.30-20.00 Middag
20.00-21.30 Sällskap I-VII. Mötet mellan tekniker och konstnär.
Karl Dunér inleder och leder diskussionen.
21.30- ... Ost och frukt med tillbehörTorsdag 29 april 1999

Dagens Tema:
Kunskap, förmåga, lärande och etik

07.00-08.00 Frukosten serveras
08.15-08.30 Kortkort presentationsrunda för nya deltagare.
08.30-10.15 Begreppen kunskap, förmåga, lärande och etik i ett historiskt
och filosofiskt perspektiv

Bernt Gustavsson introducerar och leder diskussionen
10.15-10.30 Förmiddagskaffe/te.
10.30-12.15 Kollektivt skapande och kollektiva kunskaper. Instuderings-
och interpretationsprocesser i körarbete i ett dirigent-
och ledarskapsperspektiv

Hans Lundgren introducerar och leder diskussionen.
12.20-13.15 Lunch
13.15-14.15 Gruppdiskussioner om vad vi kommit fram till och hur detta kan utnyttjas.
14.15-15.00 Avslutande gemensam diskussion. Beslut om ev. fortsättning.
Eftermiddagskaffe/te.

Tillbaka till:
Forskningsprojektet NySum
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus Norrköping
Institutionen för konst och kommunikation, KK, Malmö Högskola

Responsible for this material: Bengt Lennartsson, E-mail: (benle@itn.liu.se)