Workshop om
Kreativitet och motivation:
Från synapser och neuroner till mikrovågsugnar och telefonsystem.

Fredgagården, Getå, Åby. Den 18-19 november 1999.

Arrangeras av
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus Norrköping,


Syfte:

Tanken med denna workshop är att samla en heterogen grupp personer, som på olika sätt har erfarenheter och kunskaper relevanta för kreativt och motivation.

Arbetsformen i Workshopen är densamma som ansatsen i forskningsprojektet NySum vid ITN: man samlar en grupp personer med olika bakgrund och i denna grupp utvecklas genom diskussion en gemensam förståelse för den givna frågeställningen. Förhoppningen är att denna gemensamma förståelse efter workshopen skall vara så tydlig i konturerna, att åtminstone en del av den existerar i var och en av oss. Kanske rent av att något av detta kan dokumenteras och förmedlas till andra.


Innehåll:


Deltagarlista:

med länkar till personliga hemsidor eller till "Alta Vista-akter":

Namn: Organisation: Hemsida:
(alt. Alta Vista-akt)
Jesper Andersson IDA, Linköpings universitet Egen hemsida
Torbjörn Andresen Whirlpool Sverige AB  
Jan Appelqvist Whirlpool Sverige AB  
Lennart Axelsson Nokia Satellite Systems AB  
Christian Berggren (ej fredag) EKI, Linköpings Universitet Egen hemsida
Louise Bonta ITUF, Campus Norrköping Vem är Louise?
Håkan Carlsson Whirlpool Sverige AB Vem är Håkan C?
Roland Ekinge Whirlpool Sverige AB  
Lennart Gustavsson Systemteknik, Luleå tekniska universitet Katalogsida.
Mats Idebro Whirlpool Sverige AB Vem är Mats I?
Barbro Johansson Experimentell neurologi, Lunds universitet Katalogsida
Conny Johansson Whirlpool Sverige AB  
Bengt Lennartsson ITN, Campus Norrköping  
Linda Nilsson Whirlpool Sverige AB  
Arne Otteblad NUTEK CV
Mats Ringborg Whirlpool Sverige AB  
Nils-Eric Sahlin Teoretisk filosofi, Lunds universitet Katalogsida
Lars Taxén Ericsson Utvecklings AB Alta Vista-akt
Tommy Wedlund IDA, Linköpings universitet Katalogsida
Peter Värbrand ITN, Campus Norrköping Egen hemsida
Göran Östlund Sveriges Verkstadsindustrier  

Program för workshop:

Torsdag 18 november 1999

Dagens Tema:
Kreativitetens mekanismer.

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.20 Inledning. Syfte med workshopen.
Bengt Lennartsson
13.20.13.45 Kort deltagarpresentation. (alla)
13.45-15.30 Neuronnät och kreativitet.
Lennart Gustafsson introducerar och leder diskussionen
15.30-16.00 Paus för kaffe och te.
16.00-18.00 Neurobiologiska aspekter på kreativitet.
Barbro Johansson introducerar och leder diskussionen
18.30-20.00 Middag
20.00-21.30 Att se det enkla i det komplexa.
Roland Ekinge inleder och leder diskussionen.
21.30- ... Ost och frukt med tillbehörFredag 19 november 1999

Dagens Tema:
Kreativitet och motivation

07.00-08.00 Frukosten serveras
08.15-08.30 Kortkort presentationsrunda för nya deltagare.
08.30-10.15 Kreativitet: Vad är det? Vem är det?
Nils-Eric Sahlin introducerar och leder diskussionen
10.15-10.30 Förmiddagskaffe/te.
10.30-12.00 Vad vi kommit fram till? Vad kan vi ha för nytta/glädje av detta?
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Styrgruppssammanträde

Tillbaka till:
Forskningsprojektet NySum
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus Norrköping

Responsible for this material: Bengt Lennartsson, E-mail: (benle@itn.liu.se)