Workshop om

Beslutsfattande i svåra situationer.

Den här gången internerar vi oss på Villa Fridhem i Norrköping

Arrangeras av
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus Norrköping,

Responsible for this material: Bengt Lennartsson, E-mail: (benle@itn.liu.se)

Syfte:

Tanken med denna workshop är att samla en heterogen grupp personer, som på olika sätt har erfarenheter och kunskaper relevanta för beslutsfattande i svåra situationer.

Arbetsformen i Workshopen är densamma som ansatsen i forskningsprojektet NySum vid ITN: man samlar en grupp personer med olika bakgrund och i denna grupp utvecklas genom diskussion en gemensam förståelse för den givna frågeställningen. Förhoppningen är att denna gemensamma förståelse efter workshopen skall vara så tydlig i konturerna, att åtminstone en del av den existerar i var och en av oss. Kanske rent av att något av detta kan dokumenteras och förmedlas till andra.


Innehåll:Deltagarlista:

med länkar till hemsidor:

Namn:Organisation: Övernattar Lunch tisd Lunch onsd
Torbjörn Andresen Whirlpool - Ja Ja
Jan Appelqvist Whirlpool Ja Ja Ja
Lennart Axelsson Nokia Multimedia Terminals AB Ja Ja Ja
Christian Berggren Linköpings universitet Från tisd. kväll Nej Ja
Anders Bergqvist Stockholms brandförsvar Ja Ja Ja
Louise Bonta Campus Norrköping - Ja Ja
Håkan Carlsson Whirlpool - Ja Ja
Roland Ekinge Whirlpool Ja Ja Ja
Monica Granström Whirlpool Ja Ja Ja
Tomas Hedling Whirlpool - Ja Ja
Håkan Holmfeldt Whirlpool Ja Ja Ja
Mats Idebro Whirlpool Ja Ja Ja
Mats Jideström Whirlpool Ja Ja Ja
Conny Johansson Whirlpool Ja Ja Ja
Tommy W. Johansson Försvarsmaktens sjukvårdscentrum, Karlstad Ja Ja Ja
Jan Larsson Katrineholms kommun Endast tisd. - -
Bengt Lennartsson Campus Norrköping Ja Ja Ja
Mikael Lindblom Whirlpool - Ja Ja
Hans Lindgren Whirlpool Ja Ja Ja
Jorma Mäkilä Whirlpool Ja Ja Ja
Linda Nilsson Whirlpool Ja Ja Ja
Marcus Nilsson Stockholms brandförsvar Ja Ja Ja
Kjell-Håkan Närfelt Telia Business Innovation AB Ja Ja Ja
Jan Rollof Idea Valley Ja Ja Ja
Vivian Sandman Whirlpool Ja Ja Ja
Dag Såge Whirlpool Ja Ja Ja
Håkan Söderberg FOA, Linköping. Ja Ja Ja
Lars Taxén Ericsson Utvecklings AB Ja Ja Ja
Tommy Wedlund Linköpings universitet Ja Ja Ja
David Wåhlander Whirlpool - Ja Ja
Peter Värbrand Campus Norrköping Ja Ja Ja
Program för workshop:

Tisdag 10 oktober 2000

Dagens Tema: Erfarenheter från försvar och räddningstjänst, samt politiskt beslutsfattande.

*** OBS ***
Programmet fram till middagen senarelagt med 30 min jämfört med tidigare.
*** OBS ***

12.45-13.30 Lunch
13.30-13.35 Inledning. Syfte med seminariet.
Bengt Lennartsson
13.35-13.55 Kort deltagarpresentation. (alla)
13.55-15.20 Brandförsvar och räddningstjänst.
Anders Bergqvist diskussions(in)ledare.
15.20-15.40 Paus för kaffe och te.
15.40-17.00 Erfarenheter från Bosnien.
Tommy.W. Johansson diskussions(in)ledare.
17.10-18.45 Ledning och beslutsfattande vid fältsjukhus.
Håkan Söderberg diskussions(in)ledare.
19.00-20.00 Middag
20.00-21.30 Beslutsfattande inom politiken.
Jan Larsson inleder en informell diskussion.
21.30- ... VickningOnsdag 11 oktober 2000

Dagens Tema: Strategiska och operativa beslut.

07.00-08.00 Frukosten serveras
08.15-08.30 Kortkort presentationsrunda för nya deltagare.
08.30-10.15 Spänningen mellan det visionära och det förvaltande..
Kjell-Håkan Närfelt diskussions(in)ledare.
10.15-10.30 Förmiddagskaffe/te.
10.30-12.00 Generellt om beslutsfattande..
Jan Rollof diskussions(in)ledare.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Styrgruppssammanträde

Tillbaka till:
Forskningsprojektet NySum
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus Norrköping

Responsible for this material: Bengt Lennartsson, E-mail: (benle@itn.liu.se)